Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej poniżej
przedstawiam stosowane dane:

Ad 1. Czy w urzędzie miejskim, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie
prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, jak również w jednostkach
organizacyjnych Gminy Łaszczów nie prowadzone są żadne media.

Ad 2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

- nie dotyczy

Ad 3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- nie dotyczy

Ad 4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

- Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

Ad 5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf.;

- nie dotyczy

Ad 6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018 roku.

- Gmina w latach 2015-2018 nie prowadziła żadnych mediów.

--
Z poważaniem
Monika Iżyńska-Steciuk
Urząd Miejski w Łaszczowie
Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów
tel. 84 6611505, 6611508 wew. 42

Pobierz list