W dniu 2019-02-10 o 18:06, sprawa-7347@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
ROA 1431.3.2019

w odpowiedzi na wniosek w trybie informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
*Nie są prowadzone *

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i w 2018 roku.

2015 - 6 190 zł

2016 - 8 378,15 zł

2017 - 6790,77 zł

2018 - 1362,79 zł

Pozdrawiam

Katarzyna Brzozowska

Sekretarz Gminy Lubartów

Pobierz list