Postępowanie egzekucyjne
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

– ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Szczegóły i zgłoszenia!
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=2&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zobacz program:
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Program:

* Formy prowadzenia działalności gospodarczej - wpływ na proces
odzyskiwania należności:
* Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych,
* Osobowe spółki prawa handlowego,
* Spółki kapitałowe,
* Odpowiedzialność za zobowiązania,
* Zasady reprezentacji - wymagania podstawowych danych dotyczących
przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność.

 

* Postępowanie o udzielenie i wykonanie zabezpieczenia roszczenia
* Przesłanki uzyskania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
* Postępowanie komornicze o wykonanie zabezpieczenia roszczenia,
przebieg postępowania oraz opłaty,
* Koszty postępowania – obciążenie nimi dłużnika poprzez orzeczenie
sądu.
* Postępowanie egzekucyjne, omówienie sposobów egzekucji:
* Wniosek egzekucyjny,
* Sposoby poszukiwania majątku dłużnika,
* Współpraca wierzyciela z komornikiem sądowym,
* Egzekucja z rachunku bankowego, wynagrodzenia, wierzytelności,
* Egzekucja z ruchomości i nieruchomości,
* Zbieg egzekucji – nowe przepisy,
* Plan podziału środków uzyskanych z egzekucji,
* Czy egzekucja zawsze jest konieczna, regulacje podatkowe

 

* Ustawa o komornikach sądowy i ustawa o kosztach komorniczych –
przegląd nowości
* System opłat egzekucyjnych,
* Sankcja 150,00 zł obciążająca wierzyciela w przypadku bezskutecznej
egzekucji,
* Wysokość opłat egzekucyjnych,
* Utrwalanie obrazu i dźwięku przez komornika sądowego,
* Skarga na czynności komornika.

 

 

*
---------------------------------------------------------------------
Cena netto za 1 os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


Najbliższe warsztaty:

Łódź, 18 marca 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 68 325 66 93

kom. 504 189 836

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

 

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=32&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Pobierz list