Aleksandrow 25 02 2019 rok

OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH'' ŹRODŁA''

ulica Zielona 27 , 90 – 602Łódź

UrządGminy w Aleksandrowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie

informacji publicznej uprzejmie informuje, iż Koła Łowieckie
informujątutejszy Urząd o dacie, godzinach planowanych polowaniach na
piśmie. Zgodnie z przyjętym

obyczajem o przekazywaniu informacji kserokopie pism są wywieszane na
tablicach

ogłoszeń w gminie oraz sołectwach których dotyczy polowanie. Obecnie została

podjęta decyzja, iz wszelkie informacje dotyczace kółłowieckich będą
zamieszczane na stronie internetowej gminy to jest bip.gmina-aleksandrow.pl

Wojciech Leśniewski

tel. 500-402-555

--
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, mający siedzibę w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.bip.gmina-aleksandrow.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki