Dziękuję za odpowiedź, czy oznacza ona, że przed "podjęciem decyzji", Wójt Gminy Aleksandrów nie stosował się do postanowień art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie w zakresie obowiązku podawania na stronie internetowej terminów i miejsc polowań zbiorowych?

Ponownie proszę o przesłanie w formie plików komputerowych (skanów) treści wszystkich informacji o miejscach i terminach polowań przekazanych do tej pory (od 01.04.2018 do dnia dzisiejszego) przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich. Jednocześnie przypominam, że maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej wynosi 14 dni.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list