W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2019r. poniżej odpowiedzi:

Gmina Żary wydaje bezpłatny kwartalnik Wiadomości z Gminy Żary.

Kwartalnik posiada numer ISSN 2392-3881

Kwartalnik jest do pobrania na stronie gminy:
https://gminazary.pl/PL/3254/Media_Informacje/

Gmina nie prowadzi dziennik.

Środki przeznaczone na ogłoszenia: w 2015 roku 8 550 zł, w 2016- 8 720,70

2017-21.815.10, w 2018- 50.263,95

Anna Kochanowska

Referat Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych

Urząd Gminy Żary

Al. Jana Pawła II 6

68-200 Żary

tel. 68 470 73 27

Pobierz list