Poniżej odpowiedzi na Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? - tak
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy- BIULETYN Urzędu Miejskiego w Szprotawie
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie https://szprotawa.pl/PL/3205/Biuletyn_UM/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - tak
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf – biuletyny dostępne są w internecie w pdf, pod wyżej wskazanym linkiem
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

2015 -

41 653,30 – wydatki gminy

20 114,34 - wydatki w ramach promocji projektów unijnych

2016

30 705,72 - wydatki gminy

9 999,90 - wydatki w ramach promocji projektów unijnych

2017

26 240,50 - wydatki gminy

2 214,00 - wydatki w ramach promocji projektów unijnych

2018

22 306,80 - wydatki gminy

1414,50 - wydatki w ramach promocji projektów unijnych

Joanna Dudek

Referat Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki

tel. +48 68 376 07 72, 795 557 063

e-mail: <mailto:j.dudek@szprotawa-um.pl> j.dudek@szprotawa-um.pl

<mailto:promocja@szprotawa-um.pl> promocja@szprotawa-um.pl

pomniejszone 500

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

tel./fax +48 68 376 38 11

<http://www.szprotawa.pl/> www.szprotawa.pl

Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki mogą zawierać informacje poufne lub inne, chronione przepisami prawa, które przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Przypominamy, że ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią wiadomości, zawierającej informacje chronione przepisami prawa przez osoby inne niż adresat jest surowo wzbronione.

Załączniki

Pobierz list