W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2019 r. o udzielenie informacji czy w
urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostkach organizacyjnych
gminy, prowadzone są media informuję, iż Urząd Gminy w Dorohusku nie
prowadzi dzienników ani czasopism. Nie prowadzi również gazet lokalnych,
radia, telewizji ani innych mediów społecznościowych.

Z działalnością związaną z wydatkami Gminy Dorohusk na
ogłoszenia wydano:

- w 2015 r. : 2 712,15 zł;

- w 2016 r. : 1 906,50 zł;

- w 2017 r. : 4 987,65 zł;

- w 2018 r. : 4 538,70 zł.

Z poważaniem,

BEATA MAŚLUCH

Ref. Ds. Nieruchomości

I Mienia Komunalnego

Urząd Gminy Dorohusk

ul. Niepodległości 50

22-175 Dorohusk

Tel. 82 566 10 89

Załączniki

Pobierz list