Dzień dobry,

Urząd Miejski w Cybince w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenia mediów w gminie lub jednostce organizacyjnej gminy udziela następujących informacji w tym zakresie:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak w Urzędzie Miejskim w Cybince prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gazeta : „ Gminny informator samorządowy Cybinka i okolice.”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
<https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1> https://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=225&strona=1

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak jest zarejestrowany w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
W załączeniu przesyłam ostatnie 5 numerów

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wydatki gminy w w/w zakresie w następujących latach:

2015 r. – 33 610,31 zł

2016 r. – 30 539,01 zł

2017 r. – 27 547,04 zł

2018 r. 41 676,87 zł

Pozdrawiam

Daria Bąk

____________________________

Urząd Miejski w Cybince

ul. Szkolna 5

69-108 Cybinka

Tel. 68 391 14 40 wew. 21

e-mail <mailto:sekretariat@cybinka.pl> sekretariat@cybinka.pl

Załączniki

Pobierz list