Dzień dobry,
Z upoważnienia Burmistrza Świebodzina przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 16
lutego 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie 18 lutego 2019
r.) o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Beata Amrogowicz
Sekretarz Gminy Świebodzin
tel. 684750904

Załączniki

Pobierz list