W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję jak niżej:

- w gminie, urzędzie gminy ani w żadnej z jednostek organizacyjnych
gminy nie są prowadzone media,

- w związku z odpowiedzią negatywną na pytanie pierwsze, pomijam kolejne
pytania i przechodzę do pytania dot. informacji o wydatkach

na promocję: 2015r. - 7.850,80 zł, 2016r. - 4.435,95 zł, 2017r. -
6.669,22 zł, 2018r. - 15.543,65 zł (nie  są to duże kwoty, tym bardziej, że

zawierają się w nich wydatki na takie cele jak: Dni Wąwolnicy, Opłatek
Gminny, Życzenia Wójta z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia

i Nowego Roku, etc.. Informacje o tych imprezach znaleźć możecie Państwo
na naszej stronie www.wawolnica.pl

Ostatnia, znacząco większa kwota wiąże się z organizacją imprezy
"Wdzięczni Polskiej Wsi" -> https://www.youtube.com/watch?v=Hb9tlACltZg

Pozdrawiam

Krzysztof Wasilewski

Załączniki