Szanowni Państwo,

Przesyłam uzupełnienie informacji o łączną sumę wydatków na promocję
gminy w poszczególnych latach (w tym publikacje w mediach, wykonywanie i
zakup materiałów związanych z promocją, publikowanie informatora
miejskiego, udział delegacji miast partnerskich w imprezach miejskich,
promocja Strefy Aktywności Gospodarczej i budżetu obywatelskiego,
promocja projektów dofinansowanych z zewnątrz, publikacje książkowe o
tematyce miejskiej):

2015: 179 862 zł

2016: 206 025 zł

2017: 246 346 zł

2018: 300 744 zł

Z poważaniem,

--
Karol Łukasik
p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Świdnik

W dniu 2019-03-04 o 17:17, Karol Łukasik pisze:
--
Karol Łukasik
p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Świdnik