Odpowiadając na wniosek z dnia 23 lutego informuję, iż w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone żadne media.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:
- 2015 rok – 8476,95
- 2016 rok - 3398,10
- 2017 rok – 9504,45
- 2018 rok – 15184,11

Z poważaniem
Marta Rożnowska

Pobierz list