W odpowiedzi na wniosek o z dnia 10 lutego 2019 roku o informację publiczną
informujemy:
- w urzędzie gminy Firlej jak również w innych jednostkach organizacyjnych
gminy nie są prowadzone media,
- poniesione wydatki gminy na promocję w poszczególnych latach wynoszą:
Rok 2015 - 14.645 zł, z tego
1.722 zł udział w programie radiowym
2.607 zł publikacja materiałów reklamowych , artykułów w prasie
3.888 zł za koncert zespołu artystycznego z elementami promocji,
4.395 zł przyjęcie zaproszonych gości
2.033 zł zakup drobnych artykułów (kartki świateczne, torby ,
kwiaty, art. spozywcze itp).
Rok 2016 - 32.027 zł, z tego:
26.000 zł odnalezienie i i opracowanie tekstów historycznych o
gminie, urzędnikach gminnych,
1.845 zł udział w programie radiowym,
2.928 zł zakup akcesoriów promujących gminę,
1.070 zł wykonanie folderu na 150 lecie szkoły podstawowej w
gminie
184 zł hosting wirtualnego spaceru po gminie.
Rok 2017 - 42.223 zł, z tego:
35.000 zł opracowanie i edycja publikacji książkowej z zakresu
historii Firleja
5.476 zł zakup akcesoriów promujących gminę na różnych imprezach
1.747 zł aktualizacja wirtualnego spaceru po gminie Firlej.
Rok 2018 - 72.229 zł , z tego:
42.500 zł opracowania historyczne dotyczące gminy Firlej,
przygotowanie do publikacji książkowej,
5.904 zł udział w programie radiowym - promocja gminy,
12.546 zł wydanie katalogu o inwestycjach gminnych w ostatnich
latach,
7.407 zł zakupy gadżetów promujących gminę,
3.872 zł udział w konferencji samorządów.

Teresa Ulma
Skarbnik Gminy