Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7825@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-7825@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------

Dzień dobry ,

Odpowiadam na poniższy wniosek o udzielenie informacji

Pkt.1 dot. mediów

-nie prowadzimy

Pkt.2 dot. czasopism

-nie prowadzimy

Pkt.3 dot. informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia i promocję

Podaję kwotę w podziale na lata:

2015- 7.853,26

2016- 851,20

2017- 6.325,00

2018- 6.542,02

Z poważaniem,

Aleksandra Jakubowska

Sekretariat

--------------------------------------------------

Urząd Gminy Galewice

ul.Wieluńska 5

98-405 Galewice

tel. 627838618

fax.627838625

e-mail: <mailto:sekretariat@galewice.pl> sekretariat@galewice.pl

<http://www.galewice.pl/> www.galewice.pl

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Galewice.
Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności urzędowych. Mają Państwo
prawo dostępu , sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej
informacji na stronie <http://www.galewice.pl> www.galewice.pl w zakładce
RODO lub pod numerem tel. 62 7838 626.

Pobierz list