Brzeźnio, 25.03.2019 r.

Siec Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Brzeźniu, odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej złożony przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2,
02-605 Warszawa w dniu 18 marca 2019 r. (email z dnia 17 marca 2019 – niedziela) – na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udziela następujących informacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198):

1. Urząd Gminy w Brzeźniu oraz w innych jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media.
2. Urząd Gminy w Brzeźniu nie prowadzi dzienników i czasopism.
3. W 2018 r. wydano folder z osiągnięć i realizacji zadań w Gminie Brzeźnio w latach 2015 – 2018 na kwotę 18 423,33 zł.

Karolina Grzesiak

Urząd Gminy Brzeźnio

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Pobierz list