Twoja wiadomość

Do: Agnieszka Kuberna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21 lutego 2017 20:50:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 22 lutego 2017 08:07:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Pobierz list