To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@fabianki.pl> o 21.02.2017 20:30

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22.02.2017 09:16

Pobierz list