IP.1431.8.2017.JSZ2

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski

Stosownie do treści wniosku z dnia 21 lutego 2017 r. udzielam następującej informacji publicznej:

W latach 2014-2016 do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęła następująca ilość wniosków o informację publiczną:
1.. w roku 2014 – 63
2.. w roku 2015 – 58
3.. w roku 2016 – 68
W załączeniu przekazuję rejestry wniosków o informację publiczną za lata 2014-2016 (vide załącznik)

Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz, 22 lutego 2017 r.

Załączniki

Pobierz list