W odpowiedzi na wniosek (data wpływu 22.02.2017 r.) o udostępnienie
informacji publicznej w sprawie ilości wniosków o udostępnienie
informacji publicznej skierowanych do Urzędu Gminy w Sokołowie
Podlaskim uprzejmie informuję, iż we wskazanych przez Państwa latach w
Urzędzie nie prowadzono rejestru wniosków o informacje publiczną. Z
danych uzyskanych z poszczególnych komórek Urzędu wynika, że
- w latach 2010-2015 wpłynęło 18 wniosków,
- w 2016 r. wpłynęło 19 wniosków.

Z poważaniem

Edyta Andryszczyk
Sekretarz Gminy
Sokołów Podlaski

Pobierz list