W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
do Urzędu Gminy Człuchów wpłynęły wnioski o udostępnienie informacji
publicznej w liczbie:
- 47 wniosków w roku 2014,
- 56 wniosków w roku 2015,
- 46 wniosków w roku 2016.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie jest prowadzony w
formie elektronicznej i z tego względu w załączeniu przesyłam skany
ewidencji prowadzonej w Urzędzie.

Z poważaniem
Natalia Wójcik
Referent

Sekretariat Urzędu Gminy w Człuchowie

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list