Urząd Gminy Baranów w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 21 lutego 2017 r informuje :

w 2014 roku urząd pocztą tradycyjna otrzymał - 4 wnioski o udzielenie
informacji , mailem - 17 wniosków,

w 2015 roku - poczta tradycyjna wpłynęło - 4 wnioski, mailem - 22 wnioski,

w 2016 roku - poczta tradycyjna - 0 , mailem - 27 wniosków.

Urząd nie prowadzi ewidencji /spisu/rejestru wniosków o udzielenie
informacji publicznej w formie papierowej ani elektronicznej .

Sekretarz Robert Litwinek.

Pobierz list