Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Załączniki

Pobierz list