Dzień dobry,
Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017 r. (dotyczący liczby
wniosków o informację publiczną) przesłany pod adres
"sekret@swiecienadosa.lo.pl", w załączeniu przesyłam rejestr wniosków za
lata 2014-2016 oraz udzielam odpowiedzi na przedstawione pytania:

Ad. 1.
28

Ad. 2.
10

Ad. 3.
22

Jednocześnie proszę o kontaktowanie się z Urzędem Gminy pod adresem
"gmina@swiecienadosa.pl".

Z wyrazami szacunku

*Przemysław Szczepanowski*
Zastępca Wójta, Radca Prawny

tel. 535480150
e-mail: p.szczepanowski@swiecienadosa.pl
<mailto:p.szczepanowski@swiecienadosa.pl>

---

Gmina Świecie nad Osą
Świecie nad Osą 1
86-341 Świecie nad Osą

NIP 8762322611 REGON 871118678

tel. 564661613 / fax. 564661621

www.swiecienadosa.pl
<http://www.swiecienadosa.lo.pl>

www.facebook.com/gminaswiecienadosa <http://www.swiecienadosa.lo.pl>

gmina@swiecienadosa.pl <mailto:gmina@swiecienadosa.lo.pl>

Załączniki

Pobierz list