To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@szydlowo.pl> o 21.02.2017 20:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o23.02.2017 10:59

Pobierz list