W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznej na temat ilości wniosków o informację publiczną , wpływających do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka uprzejmie informuje , że zarówno w 2014 roku jak i w 2015 i 2016r. roku nie wpłynęły do nas w formie papierowej wnioski o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej Wpływały natomiast wnioski i pytania w formie elektronicznej , które były przekierowywane na poszczególne stanowiska pracy urzędu , w zależności od tematyki pytań . Odpowiedzi na wnioski przesyłali pracownicy bezpośrednio do zainteresowanych . Nie prowadzimy rejestru pytań i odpowiedzi kierowanych do nas drogą elektroniczną .Odpowiadamy na wnioski i pytania na bieżąco.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka

Anna Jakubiak

Pobierz list