Urząd Gminy Goworowo udziela odpowiedzi na wniosek o informację
publiczną z dnia 21 lutego 2017r:

1. urząd otrzymał następującą liczbę wniosków:
- w 2014 roku - 16 wniosków
- w 2015 roku - 28 wniosków
- w 2016 roku - 47 wniosków

W załączeniu przekraję skan rejestrów z 2015r i 2016r. Z 2014r urząd nie prowadził i nie posiada rejestrów wniosków.

Informacji udzieliła :
Marianna Skierkowska
podinspektor d/s organizacyjno - kadrowych
tel. 29 769 37 10

Załączniki

Pobierz list