Kilkukrotnie próbowaliśmy wysłać do Państwa odpowiedź na wniosek jednakże nie dotarła ona. Proszę o sprawdzenie pojemności skrzynki.

Z poważaniem

Sekretariat Wójta Gminy Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica
Tel. 83 358 78 22
Fax. 83 358 78 93

Pobierz list