Dzień dobry,
odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w
Starej Kornicy informuje, że:
Ad. 1. W 2014 r. Urząd Gminy nie prowadził rejestru wniosków o
informację publiczną.
Ad.2. W 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 49 wniosków o informację
publiczną w formie pisemnej(e-mail, poczta tradycyjna).
Ad.3. W 2016 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 56 wniosków o informację
publiczną w formie pisemnej (e-mail, poczta tradycyjna).
Ad.4. W związku z tym, że w 2014 r. Urząd nie prowadził rejestru
wniosków o informację publiczną nie możemy takowego przekazać Państwu.
Ad. 5. W załączeniu skan rejestru wniosków o informację publiczna za
2015 r.
Ad. 6. W załączeniu skan rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 r.

---
Z poważaniem
Emilia Borysiak

Urząd Gminy Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica
tel. 83 358 78 22

Załączniki

Pobierz list