RO.1431.3.2017

Urząd Gminy Rogóźno udziela odpowiedzi na zadane pytania. W załączeniu skany
spisów spraw i rejestru.

Ad. 1 - 36 wniosków
Ad. 2 - 48 wniosków
Ad. 3 - 47 wniosków
Ad. 4 - skan spisu spraw
Ad.5 - skan spisu spraw
Ad. 6 - rejestr wniosków

Z poważaniem
Emilia Miller

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list