Wodpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
odp. pocztą tradycyjną - 10 wniosków, pocztą e-mail - 46 wniosków
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
odp. pocztą tradycyjną - 1 wniosek, pocztą e-mail - 47 wniosków
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
odp. pocztą tradycyjną - 1 wniosek, pocztą e-mail - 33 wnioski

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

odp. Spisy /rejestr wniosków są załączone w plikach PDF osobno za poszczególne lata.

Agnieszka Rusin

Załączniki

Pobierz list