Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej
Urząd Gminy Włodawa informuje:
Ad. 1. W roku 2014 do Urzędu Gminy Włodawa wpłynęło 14 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.
Ad 2. W roku 2015 wpłynęło 12 wniosków
Ad. 3 W roku 2016 wpłynęło 9 wniosków
Ad. 4, 5, 6, (skany w załączniku) - pozycja 13 i 14 dziennika korespondencji z
2014 r. dotyczy jednej sprawy wykonywanej przez kilka komórek, tak samo w 215 r.
poz. 6 i 7,
oraz w 2016 r. poz. 6 i 7.

Grażyna Łobejko Inspektor ds. kancelaryjnych
-Włodawa, dnia 23.02.2017 r.
Urząd Gminy we Włodawie
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

Załączniki

Pobierz list