W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r.

Karina Kostka
Kierownik Referatu Kadr
Urząd Miasta Żory

Pobierz list