W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 22.02.2017 r. informujemy, że:

1. Urząd Gminy Kościelisko
otrzymał w roku 2014 14 pisemnych wniosków o informację publiczną.

2.
urząd Gminy Kościelisko otrzymał w roku 2015 23 pisemnych wniosków o
informację publiczną.

3. Urząd Gminy Kościelisko otrzymał w roku 2016
40 pisemnych wniosków o informację publiczną.

W odpowiedzi na punkty
4., 5., i 6. przesyłamy skany spisów wniosków z poszczególnych lat.

Z
poważaniem

Mariusz koperski

Sekretarz Gminy Kościelisko

--
Zmiana
adresu z sekretarz@koscielisko.com.pl na sekretarz@gminakoscielisko.pl

Załączniki

Pobierz list