Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, że do Urzędu
Gminy Wola Uhruska:
1) w 2014 r. wpłynęło 33 wnioski o udzielenie informacji publicznej;
2) w 2015 r. wpłynęło 30 wniosków o udzielenie informacji publicznej;
3) w 2016 r. wpłynęło 21 wniosków o udzielenie informacji publicznej;
W załączeniu przesyłam wyciąg z rejestru wniosków za lata 2014-2016.

Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy Wola Uhruska

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

podmieniono rejestr ze względu na ochronę danych osobowych

Załączniki

Pobierz list