Urząd Gminy w Słupcy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej

Magdalena Kaczorowska

Inspektor ds. organizacyjnych, kadr i płac

Urząd Gminy w Słupcy

ul. Sienkiewicza 16,

62 - 400 Słupca

Załączniki

Pobierz list