Urząd Gminy w Subkowach przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

--
podpis email
Z poważaniem,

*Regina Jankowska*
Sekretarz Gminy
*Urząd Gminy w Subkowach*
tel: +48 58 5368 - 501, 521, 529, 530, 532
fax: wew. 36
e-mail: urzad@subkowy.pl <mailto:urzad@subkowy.pl>
www.subkowy.pl <http://www.subkowy.pl>

Załączniki

Pobierz list