Wniosków pisemnych o informację publiczną do Urzędu Miasta i Gminy w
Czarnem wpłynęło jn.:

1) 2014r. - 8,

2) 2015r. - 7,

3) 2016r. - 11,

W załączeniu skany spisu wniosków za 2014r. 2015r. i 2016r.
Sekretariat urzędu
Czępińska Henryka

W dniu 2017-02-21 o 21:41, sprawa-2249@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list