W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek w sp. liczby wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Załączniki

Pobierz list