W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
marca 2019 r. informuję, że w Urzędzie Gminy w Walcach oraz jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone media.

Wydatki na promocję w prasie wynosiły odpowiednio w 2015 r. 24.139,00 zł, w
2016 r. 24.631,50 zł w 2017 r. 27.256,80 zł, w 2018 r. 40.665,70 zł

---

Z poważaniem

Ilona Wyciślok

Kierownik Referetu Organizacyjnego

Urząd Gminy w Walcach

ul. Mickiewicza 18

47-344 Walce

tel. 774667541

<mailto:ilona.wycislok@walce.pl> ilona.wycislok@walce.pl
<http://www.walce.pl> www.walce.pl

Pobierz list