To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugzagrodno@zagrodno.eu> o 04.04.2019 22:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o05.04.2019 07:36

Pobierz list