W odpowiedzi na elektroniczny wniosek z dnia 04.05.2019 r. w sprawie
udostępnienia danych publicznych informuję:

*Cz. 1 FACEBOOK*

1. Gmina Janowice Wielkie prowadzi swój profil na Facebooku.

2. Na stronie internetowej Gminy Janowice Wielkie znajduje się link do
Facebooka.

3. Zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka nie są
uregulowane w dokumencie. Gmina robi to intuicyjnie, w razie wyraźnej
potrzeby.

4. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy i użytkowników.

5. Na oficjalnym profilu gminy na dzień 05.05.2019 r. zablokowana jest
jedna osoba.

6.Profil Gminy na Facebooku prowadzi pracownik Urzędu Gminy w Janowicach
Wielkich.

7. Pracownik zatrudniony jest na stanowisku podinsp. ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy.

*Cz. 2 - TWITTER*

1. Gmina Janowice Wielkie nie prowadzi profilu na Twitterze.

2-7 - nie dotyczy

*Cz. 3 - FORUM*

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich nie prowadzi forum ani grupy dla
mieszkańców w serwisie społecznościowym.

*Cz. 4 - OFICJALNY PROFIL W/B/P*

1. Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy Janowice Wielkie na
Facebooku, Twitterze ani innym serwisie społecznościowym. Gmina nie
ponosi wydatków z budżetu gminy na tego typu działania.

2. Nie dotyczy.

Z poważaniem

--

Karolina Rokicka
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy

Urząd Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Tel.: 75 75 15 124
Tel.: 75 75 15 285
Tel.: 75 75 15 185
Wew.108
e-mail: promocja@janowicewielkie.eu

Pobierz list