Informuję, iż odpowiedź będzie w części I dotyczącej FACEBOOK-a, gdyż w
pozostałych częściach Urząd Gminy i Miasta jak również Burmistrz nie
prowadzi profili

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Odp. Tak od miesiąca lutego 2019 roku

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Odp. Nie.

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Odp. Brak jest takich dokumentów, zgodnie z zasadami FACEBOOK-a dokonano
ustawień uniemożliwiających komentarze, gdyż jest to profil tylko i
wyłącznie informacyjny o działalności urzędu, ważnych wydarzeniach i
przedsięwzięciach oraz profil ostrzegawczy przed wydarzeniami np. silne
wiatry itp.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.

Odp. Brak linków

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Odp. Brak takich osób

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Odp. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Odp. Referent ds. promocji Gminy i Miasta

Mirosław Matuszewski

Urząd Gminy i Miasta

Wydział Społeczno- Administracyjny

Referent ds. promocji

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

tel. 75 77 11 437 wew. 55