W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Mirsk
odpowiada:
>
> CZ. 1 FACEBOOK
>
> Pyt. 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
>
Odp. Gmina Mirsk prowadzi swój profil na Facebooku.
>
> Pyt. 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się
> link do Facebooka?
>
Odp. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do profilu Facebooka.
>
> Pyt.3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie
> lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i
> użytkowników Facebooka?
>
Odp. Nie ma regulaminu w którym uregulowano zasady blokowania komentarzy
i użytkowników Facebooka
>
> Pyt. 4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
> komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
> gdzie jest ona opisana.
>
Odp. Facebook gminy nie posiada określonej polityki blokowania
komentarzy i użytkowników ponieważ nikogo nie blokuje.
>
> Pyt.5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na
> dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu
> gminy w tym serwisie?
>
Odp.  Na oficjalnym profilu gminy nie ma zablokowanych osób.
>
> Pyt.6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
> zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
>
Odp. Profil gminy na Facebooku prowadzi pracownik urzędu.
>
> Pyt.7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
Odp. Profil gminy na Facebooku prowadzi samodzielny referent ds.
organizacyjnych.
>
> CZĘŚĆ 2 - TWITTER
>
> Pyt. 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
>
Odp. Gmina Mirsk nie prowadzi profilu na Twitterze.

> CZĘŚĆ III - FORUM
>
> Pyt. 1 Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w
> serwisie społecznościowym?
>
Odp. Urząd Miasta i Gminy Mirsk nie prowadzi forum dla mieszkańców czy
grupy w serwisie społecznościowym.
>
> CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
>
> Pyt. 1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
> Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku
> prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o
> sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
> podmioty zatrudnione przez gminę)?
>
Odp. Istnieje oficjalny profil Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na
Twitterze. Oficjalny profil prowadzi osobiście Burmistrz Miasta i Gminy
Mirsk.
>
> Pyt 2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
> roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
>
Odp. Żaden profil w 2018 roku nie był opłacany z budżetu gminy.

Sprawę prowadzi:

Urszula Subocz

Samodzielny referent ds. organizacyjnych i BHP

UMiG Mirsk

tel. 756470440 e-mail gmina@mirsk.pl

Pobierz list