W odpowiedzi na zapytanie publiczne z dnia 22.02.2017r. dot. liczby wniosków
złożonych o udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016
odpowiadamy:

Ad.1,2,3

liczba wniosków w

2014r. - 55,

2015r. - 78,

2016r. - 53

Ad.4,5,6

W załączeniu przesyłamy skany rejestrów wniosków z lat 2014-2016.

Pozdrawiam

Małgorzata Gralik

Sekretariat Urzędu Gminy

Jeżów Sudecki

Załączniki

Pobierz list