SEK. 1431.21.2019
Gaworzyce, 10.04.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:
CZ. 1 FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? – odpowiedź: Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? – odpowiedź: Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? – odpowiedź: Brak regulaminu. Nie są blokowane ani nie są usuwane żadne komentarze.
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – odpowiedź: Nie dotyczy.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – odpowiedź: Brak osób zablokowanych.
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – odpowiedź: Facebooka gminy prowadzą dwie pracownice zatrudnione w Urzędzie Gminy.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – odpowiedź: stanowisko ds. współpracy lokalnej i promocji.

CZĘŚĆ 2 – TWITTER – odpowiedź: Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? – odpowiedź: Nie dotyczy.
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? – odpowiedź: Nie dotyczy.
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? – odpowiedź: Nie dotyczy.
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – odpowiedź: Nie dotyczy.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – odpowiedź: Nie dotyczy.
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – odpowiedź: Nie dotyczy.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – odpowiedź: Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III – FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? – odpowiedź: Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców w serwisie społecznościowym.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? odpowiedź: Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze, Wykopie, w związku z powyższym brak wydatkowania środków na ten cel z budżetu gminy .
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. – odpowiedź: Nie dotyczy.

Anita Stangret
Sekretarz Gminy Gaworzyce
Urząd Gminy w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
tel. 76 83 16 285
fax 76 83 16 286
---
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Pobierz list