Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

--
Kamila Suchocka-Szperlik
Kierownik Referatu rozwoju Gminy
i pozyskiwania środków zewnętrznych

Urząd Gminy Kotla
ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel. 076-8318-361 wewn. 51
fax 076-8318-308

Załączniki

Pobierz list