Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem:

Magdalena Tęsna-Pitner
Urząd Gminy Ciepłowody
sekretarz@cieplowody.pl <mailto:sekretarz@cieplowody.pl>
tel: 74 8103-746

Załączniki

Pobierz list