/Dzień dobry,/

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej skierowany do Urzędu Gminy Długołęka drogą mailową
z dniu 04.04.2019 r. o godz. 20:37 i zarejestrowany pod numerem
12025/4/2019 w dniu 05.04.2019.
--

Z poważaniem
Mieczysław Szynkarowski

Sekretarz Gminy
tel.71 323 02 01
sekretarz@gmina.dlugoleka.pl <mailto:sekretarz@gmina.dlugoleka.pl>
<http://www.gmina.dlugoleka.pl>
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuję Pana/Panią, że:

- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Wójt
Gminy Długołęka
- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie:dlugoleka.bip.net.pl <http://dlugoleka.bip.net.pl>

Załączniki

Pobierz list