Sieć obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo dot. odpowiedzi na Państwa wniosek odn.
udzielenia informacji publicznej przez Gminę Bardo.

Z poważaniem

Michał Sikuciński

Referat Komunikacji Społecznej -kierownik- Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 57-256 Bardo tel 74/8171478 wew. 74

Załączniki

Pobierz list